سامانه مکسیروید

» جهت برخورداری از خدمات سامانه مراقبت از خانواده مکسیروید، ابتدا باید یک حساب کاربری ایجاد کنید.

» کلیه اطلاعات حساب کاربری شما بصورت کاملا محرمانه بوده و از پروتکل امن https برخوردار می باشند.

» اطلاعاتی که در فرم ثبت نام وارد می کنید به هیچ وجه ممکن در اختیار شخص یا گروهی قرار نخواهند گرفت.